Normostrana

Výpočet normostrán, počet znakov a slov z textu

1 normostrana obsahuje 1800 znakov aj s medzerami.
Naša online kalkulačka ti vypočíta počet normostrán, znakov a slov z textu.
Pre informácie o normostrane, zoskroluj nižšie.

Normostrana

Skopíruj svoj text a vlož ho do kalkulačky, výsledok výpočtu sa zobrazí okamžite.

Štatistiky textu

0normostrán
0znakov
0znakov bez medzier
0slov
0viet
0sčas čítania
0sčas hovorenia

Najčastejšie používané slová

Počet slov:
 • Žiadne slová
1 /1

Finálizácia Záverečnej práce

Termín pre odovzdanie záverečných prác sa nezadržatelne blíži! S pomocou skúsených korektorov to stihneš bez problémov a včas. Vyber si z ponúk ktoré ti vyhovujú a odovzdaj prácu bez obáv.

Formálna úprava

Rýchla cesta k správne naformátovanej záverečnej práci podľa smerníc tvojej univerzity.

Obsahuje:
 • Nastavenie okrajov
 • Číslovanie strán
 • Vytvorenie obsahu
 • Nastavenie citácií
 • Kontrolu formátovania
 • Zoznam skratiek
 • Úprava podľa smerníc
 • Odpovede na tvoje otázky

Perfektné formátovanie je detail, ktorý si oponent určite všimne. Ak si s tým nevieš poradiť sám, nechaj si pomôcť. Spoj sa s korektorom, ktorý sa v tom vyzná a zver formátovanie do jeho rúk.

Korektúra gramatiky a štylistiky

Bezchybná práca so štýlom, ktorý zdôrazní obsah a výborne obstojí pred komisiou.

Obsahuje:
 • Korekcia gramatiky
 • Úprava štylistiky
 • Eliminácia chýb
 • Kontrola interpunkcie
 • Zlepšenie čitateľnosti
 • Konzultácie s korektorom
 • Rýchle a spoľahlivé spracovanie
 • Autorské nezasahovanie do obsahu práce

Správna štýlistika a formulácia viet posunie tvoju prácu na ďalšiu úroveň. Ak potrebuješ istotu, že tvoja práca je bez gramatických chýb, spoj sa s korektorom, ktorý ti s tým pomôže.

Pomohli sme už viac 500 spokojným študentom.
Jana
JanaĎakujem za pomoc s diplomovkou. Bez Vás by som to nedala.
Peťo
PeťoFormálna úprava pŕace je peklo. S Vami to išlo jednoducho.
Chiara
ChiaraUrčite sa na Vás obrátim aj s diplomovkou. Ďakujem.
Marek
MarekRýchlo a kvalitne. Ďakujem za pomoc s bakalárkou.
Zuzka
ZuzkaTakto som si to predstavovala. Všetko som stihla načas.
Ondro
OndroSte super! Diplomovka odovzdaná!
Tvoje menoTvoja spokojná recenzia
Blog

Normostrana

Normostrana (NS) je štandardizovaná strana s 1 800 znakmi vrátane medzier. Je definovaná v norme STN EN ISO 690.

Počet normostrán vypočítate z počtu znakov textu a ich vydelením číslom 1 800.

Príklad: Text má 20 000 znakov aj s medzerami. Výpočet teda je: 20 000 / 1800 = 11.1 normostrán.

Počet slov na jednej normostrane sa zvyčajne pohybuje od 250 do 300 slov, v závislosti na priemernom počte znakov na slovo.

Použitie normostrany

Normostrana sa používa na meranie rozsahu textu v žurnalistike, prekladateľstve, copywritingu a iných prácach s textom. Používa sa aj v akademickej sfére pri bakalárskych a diplomových prácach.

Príklad: Prekladateľ si určuje cenu podľa počtu normostrán. Študent musí odovzdať prácu v stanovej dĺžke počtu normostrán a podobne.

Normostrana vo svete

Na Slovensku a v Českunormostrana 1800 znakov.

Definovaný rozsah znakov normostrany sa vo svete môže líšiť podľa zaužívania alebo miestnej legislatívy.

Preto pri jej použití vo svete je dobré zistiť si presnú definíciu normostrany pre danú oblasť.
Ako zistiť počet znakov a slov vo Worde?

V najpoužívanejšiom textovom editore MS Word je zistenie počtu znakov, slov a teda aj normostrán, veľmi jednoduché.

 1. Dokument ktorého text chcete spočítať otvorte vo Worde (ak chceme spočítať iba časť, označte len požadovaný text).
 2. Na záložke Revízia, v časti Korektúra kliknite na ikonu Počet slov.
 3. Následne sa zobrazí štatistika textu.
 4. Pre získanie počtu normostrán vydeľte "počet znakov (vrátane medzier)" hodnotou 1800.
Počet slov v programe microsoft word


Rozsah záverečnej práce

Rozsah záverečnej práce je jednou zo základnych podmienok kladených univerzitami na svojich študentov.

Tento rozsah sa zvyčajne taktiež vyjadruje počtom normostrán.

Pre výpočet rozsahu záverečnej práce sa používa text, od začiatku kapitoly "Úvod", po koniec kapitoly "Záver". Do rozsahu sa teda nezapočítavajú kapitoly ako "abstrakt", "bibliogradia", "obsah" alebo "poďakovanie".

Na Slovensku, pre záverečné práce platia tieto rozsahy:

Uvedené rozsahy sú podľa smernice Univerzity Komenského v Bratislave na Slovensku. Preto sa tieto rozsahy na iných univerzitách môžu líšiť. Obvykle sú však veľmi podobné alebo identické.

Je preto dobré si rozsahy pre záverečnú prácu overiť podľa vašej univerzitnej smernice.