Počítadlo slov

Výpočet slov a znakov v texte, často používané slová

Naša online kalkulačka ti vypočíta slová a znaky v texte, spolu s časom hovorenia a čítania. Zisti najčastejšie používané slová.
Pre viac informácií a ako vypočítať počet slov vo Worde a Google Dokumentoch zoskroluj nižšie.

Počítadlo slov

Skopíruj svoj text a vlož ho do kalkulačky, výsledok výpočtu sa zobrazí okamžite.

Štatistiky textu

0normostrán
0znakov
0znakov bez medzier
0slov
0viet
0sčas čítania
0sčas hovorenia

Najčastejšie používané slová

Počet slov:
 • Žiadne slová
1 /1
Blog

Nastroj na počítanie slov

Počítadlo slov je online kalkulačka určená na analýzu zadávaného textu. Tento nástroj poskytuje štatistiky vášho textu vrátane počtu viet, slov, znakov (s medzerami aj bez nich) a dokonca aj odhady času čítania a hovorenia.

Počítadlo frekvencie slov

Nástroj identifikuje a vypočíta najčastejšie používané slová vo vašom texte, pričom ponúka možnosť analyzovať kombinácie 1 až 3 slov. Táto funkcia umožňuje presne určiť a pochopiť najčastejšie sa vyskytujúce výrazy v texte, čím sa zlepší stratégia kľúčových slov a zameranie obsahu.

Kto používa túto online kalkulačku?

Spisovatelia, redaktori, študenti a profesionáli nájdu nástroj cenný najmä vtedy, keď je potrebné splniť špecifické požiadavky na dĺžku obsahu alebo keď sa snažia vylepšiť text pre lepšiu pútavosť a čitateľnosť.

Používanie nástroja na počítanie slov

 1. Zadajte text: Zadajte alebo vložte text do textového poľa.
 2. Výsledky: Nástroj analyzuje váš text a poskytne štatistické údaje o dĺžke a štruktúre.
 3. Úprava: Na základe spätnej väzby počítadla slov upravte text tak, aby spĺňal požadovaný počet slov alebo aby sa zlepšila čitateľnosť.
 4. Opätovná kontrola: Po úpravách opätovne skontrolujte text pomocou nástroja, aby ste sa uistili, že spĺňa vaše kritériá.


Ako zobraziť počet slov a znakov v programe MS Word?

V MS Word, najpoužívanejšom textovom procesore, je zistenie počtu slov a znakov jednoduché.

 1. Otvorte dokument: Otvorte dokument, ktorého text chcete spočítať, v programe Word. Ak chcete zobraziť počty len pre časť, vyberte len požadovaný text.
 2. Použite kartu Revíza: Na karte "Revízia" kliknite v časti "Korektúra" na ikonu "Počet slov".

Táto akcia vyvolá okno so štatistikami vášho dokumentu vrátane počtu slov a znakov, a to s medzerami aj bez nich.

Ako vypocitat pocet slov vo worde

Ako zobraziť počet slov v Dokumentoch Google

Dokumenty Google sú výkonný nástroj na vytváranie a úpravu dokumentov online. Jednou z jeho praktických funkcií je nástroj na zobrazenie počtu slov, ktorý používateľom umožňuje jednoducho sledovať dĺžku svojich dokumentov.

Počet slov v aplikácii Dokumenty Google

 1. Otvorte svoj dokument: Začnite otvorením dokumentu v službe Dokumenty Google, na ktorom chcete pracovať. Ak chcete zobraziť počty len pre časť, vyberte len požadovaný text.
 2. Použite panel nástrojov: Prejdite na panel nástrojov v hornej časti dokumentu. Kliknite na položku "Nástroje" a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku "Počet slov".

Táto akcia vyvolá okno so štatistikami vášho dokumentu vrátane počtu slov a znakov, a to s medzerami aj bez nich.

TIP: Pre rýchle zobrazenie môžete tiež stlačiť klávesovú skratku Ctrl + Shift + C (alebo Cmd + Shift + C v systéme Mac), čím otvoríte okno s počtom slov.

Zobrazenie počtu slov počas písania

Dokumenty Google ponúkajú aj funkciu zobrazovania počtu slov počas písania, je to užitočné najmä pri projektoch s prísnym limitom počtu slov.

Povolenie funkcie:

 1. Otvorte okno Počítanie slov: Postupujte podľa vyššie uvedených krokov.
 2. Začiarknite možnosť: V okne počítania slov začiarknite možnosť "Zobrazovať počet slov počas písania".
 3. Uložte nastavenie: Kliknite na tlačidlo "OK".

Po zapnutí sa v ľavom dolnom rohu dokumentu zobrazí malé okienko s počtom slov, ktoré sa aktualizuje v reálnom čase počas písania.